Energieadvies & Carbon Footprint Energie, klimaat en vooral energiebesparing en reductie van de ecologische voetafdruk behoren in toenemende mate tot de belangrijkste thema’s voor bedrijven en organisaties. Bij het woord energiebesparing denken de meeste mensen onmiddellijk aan technische maatregelen met bijhorende investeringen en kosten. Dat is echter niet altijd zo: door maatregelen van organisatorische aard en/of door in te spelen op het gedrag van de gebruikers kan er ook aardig bespaard worden.

De eerste stap in de goede richting is een energiescan of een milieuscan met berekening van de uitstoot van broeikasgassen. Na het laten uitvoeren van een scan door DVdB Consulting krijgt u een overzicht van de mogelijke concrete acties om het energieverbruik en/of de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Doorgaans lopen de energiebesparingen op tot 5 à 20 % van uw verbruik.

Dienstverlening op vlak van energie
  • ENERGIESCAN
  • HAALBAARHEIDSSTUDIES
  • IMPLEMENTATIE ENERGIENORMEN ISO 50001
  • CO2-RAPPORTERING volgens de methode Bilan Carbone ®
Door zijn opleiding en ervaring kan Dirk Van den Broecke waardevolle adviezen verstrekken in elke industriële omgeving; voor gespecialiseerd advies in de gebouwde omgeving wordt samengewerkt met EA+.

Naast begeleiding en studies wordt er ook opleiding gegeven. Dirk Van den Broecke, zaakvoerder van DVdB Consulting, verzorgt verschillende opleidingen bij Amelior op vlak van energie en carbon footprint.Design by Olean webdesign