Veiligheid & Kwaliteit Kwaliteit en veiligheid zijn voor elk bedrijf en elke organisatie twee belangrijke facetten van de bedrijfsvoering. Disfuncties op vlak van kwaliteit verzuren de relatie met uw klanten en kosten handenvol geld; arbeidsongevallen verzuren de relatie met uw werknemers en zijn schadelijk voor uw goede naam.

Uitgaande van een analyse van de kwaliteits- en/of veiligheidsproblematiek, eventueel gekoppeld aan een doorlichting op dit vlak, wordt de gepaste begeleiding voorgesteld.

De begeleiding focust niet enkel op de technische aspecten, er is ook ruime aandacht voor de medewerker in het geheel. Het is immers van het grootste belang verbeteringen aan te brengen die gedragen worden door de hele organisatie.


Enkele veel gebruikte methodes:
  • TOOLBOXMEETINGS
  • QUALITY CIRCLES
  • RISICO-ANALYSE (KINNEY)
  • 8D
  • POKA-YOKE
Op organisatieniveau is een goede structuur op vlak van veiligheid en kwaliteit noodzakelijk. DVdB Consulting biedt ook begeleiding aan bij het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 en een veiligheidsmanagementsysteem volgens OHSAS 18001.
Design by Olean webdesign